Josep Boscà i Espanya

Josep Boscà i Espanya, (1688-1751), maestro organero e hijo del también organero, Josep Boscà. Hermano del organero Antoni Boscà i Espanya (1688?-1756). Hermanastro del organero Josep Boscà i Serinyana (1708-1789).

Fuente:
1. González i Ruiz, M., “Tesis doctoral L’orgueneria a Catalunya (1688-1803) catalogació, descripció i estudi de documents contractuals”, 2017, Universitat Autònoma de Barcelona, pág 66, 105-110, 158, fecha de consulta 13 agosto 2021, en https://www.tesisenred.net/handle/10803/458618

2. “Lutieres catalanes – Museu de la Música de Barcelona – Google Arts & Culture”, Google Arts & Culture, fecha de consulta 4 junio 2021, en https://artsandculture.google.com/exhibit/lutiers-catalans/nwICBcsu7-duKw?hl=es.

3. “Historia del órgano de la Merced”, Basilicadelamerce.es, fecha de consulta 4 junio 2021, en https://www.basilicadelamerce.es/blog-es/Historia-del-%C3%B3rgano-de-la-Merced-200.html.
Órganos:
Construidos
1. Convento de San Diego, Alaior. Menorca. Islas Baleares 1724.
2. Iglesia de Santa Eulalia, Palma de Mallorca. Islas Baleares, 1724.
3. Iglesia de Santa María, Camprodón. Gerona, 1730.
4. Convento de Santa Catalina. Barcelona, 1744.
5. Iglesia del Carmen, Olot. Gerona, 1745.
6. Iglesia de Santa Mónica. Barcelona, 1751.
7. Órgano Josep Boscà i Espanya, parroquia de Sant Baldiri en Sant Boi de Llobregat. Barcelona, 1753.

Restaurados
1. Santa María, Ibiza. Islas Baleares, 1714
2. Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, Palma de Mallorca. Islas Baleares, 1718
3. Iglesia de San Francisco, Ciutadella, Menorca. Islas Baleares 1726.